Keresés Jelentkezés Digitális innovációnk Mi a podcast.hu?

Bagoly mondja

Forum Institute

Vissza

Bagoly mondja

Forum Institute

Oktatás Történelem Tudomány

A Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastje. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalomárok s más tudományágak képviselői. A somorjai székhelyű Fórum Kisebbségkutató Intézet célja a szlovákiai magyar társadalom jelenének és múltjának tudományos igényű kutatása. Az intézet az itt folyó történetei, etnológiai, szociológiai és más kutatások mellett nagy hangsúlyt helyez a szlovákiai magyarok írott, képi és szóbeli emlékeinek dokumentálására és digitalizálására.

Epizódok

1-9 megjelenítése a(z) 9 elemből.

Az ŠtB-ről, vagyis a csehszlovák állambiztonsági szolgálat tevékenységéről már mindenki hallott. Arról azonban kevés szó esik, hogy a titkosszolgálat kikkel működött együtt és kiket figyelt meg a szlovákiai magyarok közül. Többek között erről is beszélget Nagy Ildikó a Bagoly mondja podcast legújabb adásában Bukovszky László történésszel, a Nemzeti Emlékezet Intézete levéltárának volt igazgatójával.

Bukovszky László (1966) történész, levéltáros. 1988-tól 2003-ig a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának főlevéltárosa volt. 2003-tól 2008-ig a Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltári Főosztályának az igazgatói tisztjét látta el. 2008-tól 2010-ig a csehországi Állambiztonsági Szervek (Archiv bezpečnostních složek) Levéltárának volt a főigazgatója. Jelenleg a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztosa. Szakterületét elsősorban a közigazgatás-történet és az állambiztonsági szolgálatok tevékenységének kutatása jelenti.

Bukovszky Lászlónak a témához kapcsolódó, online is elérhető publikációi:

Az Államvédelmi Hatóság (ŠtB) és az 1956-os magyar forradalom. In: Edita, Ivanicková–Simon Attila (szerk.): Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Somorja–Pozsony, 2006, 75–81

https://neb.hu/asset/phpHlC3zo.pdf


https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

Márka- és fajtanevekkel naponta találkozunk. És mivel ezek gyakran nem magyar megnevezések, a szlovákiai magyar nyelvhasználatban ezek sajátos pozíciót töltenek be. Erről és nyelvhasználatunk egyéb sajátosságairól Csanda Gábor beszélget Misad Katalin nyelvésszel.

Misad Katalin (1961) nyelvész, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezető docense, a Gramma Nyelvi Iroda munkatársa. Fő kutatási területe a magyar–szlovák kétnyelvűség, emellett kisebbségi oktatási és helyesírási kérdésekkel is foglalkozik.

Online is elérhető publikációi:

A csehszlovákiai és szlovákiai kisebbségek személynévhasználatának szabályozása 1918-tól napjainkig, különös tekintettel a magyar kisebbségre. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018, 2. sz., 49–60.

https://forumszemle.eu/2018/08/31/a-csehszlovakiai-es-szlovakiai-kisebbsegek-szemelynevhasznalatanak-szabalyozasa-1918-tol-napjainkig-kulonos-tekintettel-a-magyar-kisebbsegre/

The Use of Hungarian as a Minority Language in Municipal Offices in Southern Slovakia. Hungarian Studies, 2020, 1. sz., 133–146.

https://epa.oszk.hu/01400/01462/00060/pdf/EPA01462_hungarian_studies_2020_1_133-146.pdf

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

A társadalmi bizalom – az összetartó társadalom alapköve

A társadalmi bizalom témája elsőre elvontnak tűnhet. A Bagoly mondja podcast következő adásából, amelyben Mrva Marianna beszél a témáról, azonban kiderül, hogy amikor a társadalmi bizalomról beszélünk, valójában napjaink legégetőbb kérdéseit érintjük: a társadalmon belüli szolidaritás kérdésesét, a politikai intézményrendszer iránti bizalmatlanságot, vagy épp az összeesküvéselméletek terjedését. 

Mrva Marianna (1987) szociológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének kutatója. Fő kutatási témái a társadalmi bizalom és kohézió, valamint a szlovákiai magyarság kulturális élete. 


Legfrissebb publikációi: 

Mrva Marianna: A szlovákiai magyarok kulturális fogyasztásának mintázatai. In: Mrva, Marianna (szerk.): Identitás – és támogatáspolitikák, kulturális fogyasztás és médiahasználat. Interdiszciplináris tanulmányok a szlovákiai magyar kulturális mezőről. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2022, 63-91 p.

https://forumeshop.sk/termek/mrva-marianna-ed-identitas-es-tamogataspolitikak-kulturalis-fogyasztas-es-mediahasznalat-interdiszciplinaris-tanulmanyok-a-szlovakiai-magyar-kulturalis-mezorol/


Mrva Marianna – Beke Zsolt: A kulturális ízlés társadalmi összefüggései a szlovákiai magyarok körében. REGIO 2022 (30. évf.) 1. szám, 94-110. p.

https://epa.oszk.hu/00000/00036/00109/pdf/EPA00036_regio_2022_01_094-110.pdf


Marianna Mrva: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku (Pozsony, 2022)

https://sociologia.sav.sk/publikacie.php?id=3294

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

A Felvidék fogalmáról

A Bagoly mondja podcast adásának aktuális vendége Liszka József etnológus, akivel Vataščin Péter beszélgetett. A beszélgetés témáját pedig egy olyan fogalom adja, amelyet naponta használunk: ez a Felvidék. De mit is jelent a Felvidék kifejezés egy etnológus számára, változik-e a fogalom jelentéstartalma és ha igen miért? Erre s más kérdésekre Liszka József ad választ. 

Liszka József (1956) etnológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának igazgatója, a Selye János egyetem docense. Tudományos érdeklődése elsősorban a néprajz elméleti problémáira, tudománytörténeti kérdésekre, az interetnikus kapcsolatok vizsgálatára, továbbá a szakrális néprajzra és a szövegfolklórra összpontosul. Kiemelt érdeklődéssel foglalkozik a szlovákiai Kisalföld és az ott élő etnikumok kultúráinak egymásra gyakorolt hatásával.

Liszka József néhány online is elérhető munkája:

Liszka József: Magyarok Szlovákiában VI. Populáris kultúra - Magyarok Szlovákiában 6. (Somorja, 2010)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

Liszka József: Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából (Komárom-Somorja, 2016)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

Liszka József: Národopis Maďarov na Slovensku - Interethnica 5. (Komárno-Dunaszerdahely, 2003)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

Jeruzsálem a szent város

Jeruzsálemben minden kőnek gazdája van, sőt hárman négyen mondják, hogy az övék – mondja Kovács Attila a Bagoly mondja Jeruzsálemről készült adásában. A neves vallástörténész beszél a három vallás viszonyáról, a palesztinokról és arról is, hogyan viszonyul hozzájuk Izrael, és hogyan az arab államok. 

Kovács Attila (1973) iszlamológus, vallástörténész, a Komenský Egyetem összehasonlító vallástörténeti tanszékének docense. Számos külföldi egyetem vendégelőadója. Tudományos tevékenységében elsősorban a kortárs iszlám problémáival, a Közel-Kelet legújabb kori és kortárs történetével, az iszlám fundamentalizmussal, az iszlám és a modernitás kérdéskörével foglalkozik.

 

Kovács Attila néhány online is elérhető munkája:

- Tiltótáblák között:ellenőrzés és szabályozás a jeruzsálemiTemplom-hegyen/Haramban. In Dobrovits Mihály (szerk.): Az ereinkben forró tűz. A XIX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai. Dunaszerdahely, Vámbéry Polgári Társulás, 2022, 327–387.

https://www.academia.edu/79010083/Tilt%C3%B3t%C3%A1bl%C3%A1k_k%C3%B6z%C3%B6tt_ellen%C5%91rz%C3%A9s_%C3%A9s_szab%C3%A1lyoz%C3%A1s_a_jeruzs%C3%A1lemi_Templom_hegyen_Haramban

 - Islamsky reformizmus a radikalizmus: postavy a pojmy. Bratislava: STIMUL, 2010, 91 p.

https://www.academia.edu/8976258/Islamsky_reformizmus_a_radikalizmus_postavy_a_pojmy_Islamic_reformism_and_radicalism_Figures_and_terms_Bratislava_STIMUL_2010_in_Slovak_91_p

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

Mészáros András (Bélvata, 1949) a kortárs magyar filozófia egyik kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke. Fő kutatási területét a magyar iskolai filozófia története jelenti, de sokat foglalkozik a filozófia és az irodalom illetve a filozófia és a szerelem kapcsolatával is. 

 

Ajánlott könyvek Mészáros Andrástól:

Mészáros András: Arisztotelész esete Phyllisszel. Előadások a szerelemfilozófia köréből. Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 1993. 

Mészáros András: Idő által homályosan. Filozófia és irodalom. Pozsony, Kalligram, 1999. 

Mészáros András: Nem alszom…. Phoenix Library, 2021. 

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

A történetírás egyik legújabb és egyben legnépszerűbb módszere az oral history, vagyis az elbeszélt történelem. Kőrös Zoltán az utóbbi években mintegy 500 szlovákiai magyar személlyel vett fel több mint 2500 órányi ilyen beszélgetést többek között a hadifogságról, a magyar időkről, a kollektivizálásról és sok érdekes egyéni sorsról. Hogyan készül az oral history és mit lehet belőle megtudni, mi az, ami még a tapasztalt kérdezőt is meglepi. Ilyen és hasonló témákról beszélget a Bagoly mondja következő adásában Vataščin Péter a Fórum Intézet levéltárosával, Körös Zoltánnal. 

Ajánlott linkek:

·       Kőrös Zoltán publikációi a Fórum Intézetben: https://forumeshop.sk/?s=Koros+Zoltan

·       Nyugati Fogságban dokumentumfilm: https://youtu.be/cqH-rOM-F1I

·       Muszkaföldön dokumentumfilm: https://youtu.be/HYQo3zrU52c

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

A szlovákiai magyarság száma folyamatos csökken, amely fogyás mögött a demográfusok elsősorban az asszimiláció jelenségét látják. De mi az oka az asszimilációnak, és tényleg a vegyesházasságok lennének a ludasok benne. Erről, és arról is tehetünk-e valamit a vegyesházasságok negatív következményei ellen beszélgetett Bagoly mondja podcast első adásában Gyurgyík László demográfussal Nagy Ildikó

Gyurgyík László szociológus-demográfus kiemelt kutatási területe a szlovákiai magyarság népesedési folyamatainak vizsgálata. Ennek egyes aspektusait – a természetes szaporodást, migrációt és a nemzetváltást a népszámlálási és a népmozgalmi adatok alapján vizsgálja. Gyurgyík László az ipolysági gimnáziumban érettségizett 1973-ban. 1985-ben szociológusként végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen. Az 1970-es évek végétől bekapcsolódott a Jogvédő Bizottság munkájába. Az egyik alapító tagja Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomnak. 1992-től kizárólag tudományos kutatással és oktatással foglalkozik. A Mercurius Társadalomkutató Csoport alapítója és szervező titkára, a budapesti Teleki Intézet (1999–2006), a budapesti Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványa (2007–2011), 2011-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. 2004-től a komáromi Selye János Egyetem oktatója. Írásai szlovákiai magyar és magyarországi folyóiratokban, tanulmánykötetekben jelennek meg.

Ajánlott linkek:


Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00

A Bagoly mondja, a Fórum Intézet tudományos podcastja. Az első részt 2023. február 16-án publikáljuk. Gyurgyík Lászlóval Nagy Ildikó beszélget a szlovákiai magyarok demográfiájáról és asszimilációjáról vegyesházasságok útján is.

Olvass tovább
00:00:00
/
00:00:00